Alternativní
fondy

Alternativní fondy jsou zapsány do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 596 písm. e) ve spojení s § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Pikora Invest s.r.o. upozorňuje, že při výkonu své činnosti nepodléhá dohledu České národní banky.

Pikora Invest spravuje
5 investičních zařízení:

PI akciová s. r. o.
PI pozemková s. r. o.
PI kryptoměnová s. r. o.
PI americká akciová s. r. o.
PI agresivní s. r. o.

Investiční horizont všech zařízení je 5 let a více. Jedinou výjimkou je PI agresivní, kde je horizont v rozmezí 1 až 5 let. S výjimkou PI americká akciová a PI agresivní je hodnota majetku investičních zařízení vedena v korunách.

Všechny fondy jsou založeny na tom, že vyhledávají společenské události (např. prezidentské volby), které dají trhům směr. Fondy jsou bez poplatků, vycházíme z toho, že vaše peníze mají vydělávat, a proto si bereme poplatek jen z vydělaných peněz a to ve výši 15 % (výjimkou je PI agresivní, kde je poplatek 30 %). Minimální vklad do všech fondů musí v souhrnu přesáhnout milion korun. Výjimkou je opět PI agresivní, kde je minimální vklad 500 tis. Kč.

PI akciová s. r. o.

Základem projektu je zhodnocení prostředků v investičním zařízení na základě investic do akcií společností obchodovaných na pražské burze s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu. Při investování jsou preferovány akcie s dividendovým výnosem.

PI pozemková s. r. o.

Základem projektu je zhodnocení prostředků v investičním zařízení na základě příjmů založených na přímých a nepřímých investicích do nemovitostí určených k pronájmu nebo k prodeji, investicích do nemovitostních společností a do vybraných developerských projektů. Při investování jsou preferovány pozemky.

PI kryptoměnová s. r. o.

Základem projektu je zhodnocení prostředků v investičním zařízení na základě investic do kryptoaktiv s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu. Při investování je preferovaný bitcoin.

PI americká akciová s. r. o.

Základem projektu je zhodnocení prostředků v investičním zařízení na základě investic do akcií společností se sídlem v USA s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu. Při investování budou preferovány akcie s dividendovým výnosem.

PI agresivní s. r. o.

Fond je určen pro investory, kteří chtějí mít šanci dosáhnout vysoce nadprůměrného zhodnocení a jsou ochotní akceptovat vyšší míru rizika. Primárně se jedná o akcie společností s menší tržní kapitalizací, významným růstovým potenciálem a dostatečnou likviditou. Zpravidla jde o investice do akcií amerických technologických společností na základě důkladné fundamentální analýzy. Fond je řízen ekonomem a matematikem Mgr. Ing. Danielem Vodrážkou pod záštitou Pikora Investu. Správce nepodléhá dozoru české národní banky. Nabídka je určena výhradně kvalifikovaným investorům – sdělení klíčových informací (KID) zde. Informace o politikách začleňování rizik udržitelnosti do politik řízení rizik souvisejících s investičním rozhodováním (SFDR) zde. Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti zde.