Kdo je
Vladimír Pikora

V roce 2021 založil Pikora invest. Před tím vedl analytický tým ve společnosti Next Finance, kam přešel v roce 2006 z Volksbank z pozice hlavního ekonoma.

Vladimír Pikora se do povědomí široké veřejnosti dostal zejména kvůli odborným článkům v médiích a častým citacím v široké škále hromadných sdělovacích prostředků od denního tisku až po televizi. V roce 2005 byl na základě toho časopisem Týden označen za médii nejcitovanějšího českého analytika, což v dalších letech potvrdily i další průzkumy. Je spoluautorem řady naučně populárních knih. Best sellerem jsou jeho knihy Nahá pravda či Všechno je jinak, která se stala knihou roku nakladatelství Grada.

Vladimír Pikora vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 2007 obhájil svou disertaci zaměřenou na finanční trh a získal titul Ph.D. V průběhu studia absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů a získal řadu ocenění děkana i rektorky.

Od roku 2001 je členem České společnosti ekonomické. Z odborných certifikátů má např. makléřské zkoušky udělované Komisí pro cenné papíry (I. Obchodování s investičními instrumenty, II. Obhospodařování portfolií a poradenská činnost).

Kontakt:

Telefon (mobil): 776 888 228

E-mail: vladimir@pikorainvest.cz